O nás

MedHunt je popredná spoločnosť v oblasti náboru lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov pre oblasť Blízkeho východu.

Pomáhame organizáciám získavať špičkové talenty na miestnej a medzinárodnej úrovni. Vďaka histórii našich služieb v oblasti Blízkeho východu a nášmu podnikateľskému a etickému prístupu sa nám darí prilákať tých najlepších odborníkov. Naši klienti poskytujú svojim pacientom vysokokvalitnú starostlivosť a opateru. Spoločnosť MedHunt odzrkadľuje tento prístup pri získavaní a zabezpečovaní zdravotníckych odborníkov. Náš individuálny prístup a na mieru šité služby sú základom kvality poskytovaných služieb a nášho rastúceho úspechu.

IMAGE
Chcete pracovať v Spojených Arabských Emirátoch alebo v Saudskej Arábii?

Mnoho zdravotníckych zariadení hľadá lekárov, ktorí už sú držiteľmi lekárskej licencie pre prácu v Spojených arabských emirátoch. Prečo by ste nemohli aj Vy zvýšiť svoju šancu na prácu na Blízkom východe požiadaním o získanie potrebnej lekárskej licencie?

Ako jeden zo siedmych emirátov patriacich do Spojených Arabských Emirátov, je Dubaj známy tým, že má vysoký štandard zdravotníckej starostlivosti. Vďaka excelentnému zdravotnému systému a najmodernejšej medicínskej technológii plánujú Spojené Arabské Emiráty urobiť z Dubaja centrum medicínskeho vzdelania, výskumu a poskytovania zdravotnej starostlivosti na svetovej úrovni. Rovnako Abu Dhabi a Saudská Arábia majú záujem o vysokošpecializovaných lekárskych špecialistov.

MedHunt sa špecializuje na medzinárodný nábor zdravotníckeho personálu. Naše služby sú pre záujemcov zdarma a ponúkame Vám skúsenosti špecialistu v nábore, ktorý bude pracovať podľa Vašich požiadaviek.

Životný štýl, vysoké mzdy, 100% oslobodenie od dane a priaznivé multikultúrne prostredie sú dôvodom, aby si lekári zvolili Blízky východ ako ďalší krok svojej kariéry. Ak ste pripravení začať plánovať svoju cestu, budeme radi, keď sa nám ozvete.

IMAGE

Lekárske licencie

Prvým krokom k získaniu lekárskej licencie je rozhodnutie, pre ktorú zdravotnícku inštitúciu si prajete pracovať. (V závislosti od toho, pre ktoré mesto v Spojených arabských emirátoch, alebo v Saudskej Arábii chcete pracovať, je potrebné požiadať o licenciu podľa špecifických podmienok príslušného regionálneho úradu). V tom Vám samozrejme pomôžeme.

Ako Vám môžeme pomôcť?

Podanie žiadosti o udelenie licencie je pomerne zložitý a časovo náročný proces. My v spoločnosti MedHunt Vám môžeme pomôcť tým, že Vás od tohto zložitého procesu odbremeníme a podáme žiadosť vo Vašom mene. Stačí dodať potrebné dokumenty.

Naše služby zahŕňajú
 • Vyplnenie online registrácie a potrebných náležitostí pre licenčný proces na získanie HAAD/DHA/MOH licencie pre konzultantov, špecialistov, všeobecných lekárov, zubárov, zdravotné sestry a špecializovaných (iných) zdravotníckych pracovníkov
 • Zabezpečenie úhrady registračného poplatku
 • Zabezpečenie úhrady poplatku za posúdenie vašich dokumentov
 • PRO Službu s príslušnými orgánmi (osobné doručenie potrebných dokumentov)
 • Pomoc so zabezpečením termínu skúšky – nezahŕňa poplatok za skúšku(výnimka zo skúšky je možná, kontaktujte nás pre viac informácií)
 • Konzultačné služby – zodpovieme vám všetky otázky a pomôžeme so získaním zamestnania v Spojených arabských emirátoch podľa našich najlepších schopností (samozrejme nemôžme garantovať, že nájdeme prácu všetkým kandidátom, ktorí využijú naše služby na získanie licencie).

PRE ZÁUJEMCOV

Skúška a vydanie lekárskej licencie pre Spojené Arabské Emiráty

Na začatie procesu licenčného konania budete potrebovať nasledovné dokumenty:

 • Potvrdenie o ukončenom vzdelaní – diplom
 • Doklad o špecializovanej skúške (atestácia)
 • Prehľad pracovných skúseností za posledných 3 – 5 rokov (záleží od typu licencie, o ktorú sa uchádzate)
 • Operačný denník za posledné 2 roky (pre chirurgické špecializácie)
 • Platná lekárska licencia (vydáva príslušná lekárska komora)
 • Potvrdenie o lekárovej bezúhonnosti (nie staršie ako 6 mesiacov)
 • Kópia platného cestovného pasu
 • Súčasná fotografia
 • Súčasná fotografia
  (v závislosti od typu licencie môžu byť požadované aj ďalšie dokumenty)

 • Dokumenty, ktoré nie sú originálom v anglickom alebo arabskom jazyku je potrebné preložiť do anglického jazyka a notársky overiť.
 • Po overení Vašich dokumentov je potrebné do 3 mesiacov absolvovať odbornú skúšku, preto sa prosím uistite, že ste na skúšku pripravený. S termínom zabezpečenia skúšky Vám radi pomôžeme.
 • Po úspešnom absolvovaní skúšky Vám bude vydaný Certifikát spôsobilosti, ktorý je potvrdením, že ste licenčný proces úspešne absolvovali.
 • Certifikát spôsobilosti je platný 1 až 3 roky, v závislosti od druhu licencie, o ktorú ste žiadali a oprávňuje Vás na získanie lekárskej licencie.
 • Lekárska licencia Vám bude vydaná po prijatí pracovnej ponuky a uzatvorení pracovnej zmluvy.
 • Ak budete počas platnosti Certifikátu spôsobilosti v hľadaní zamestnania neúspešní, budete musieť celý licenčný proces začať odznova.
 • S požiadavkami pre získanie práce lekára v Saudskej Arábii Vás radi oboznámime na základe Vášho dopytu.
Pracovné pozície
Top