PRACOVNÉ POZÍCIE

Zoznam voľných pracovných miest:

 • Emergency
 • Maxillofacial Surgery
 • Interventional Cardiologist
 • Interventional Radiologist
 • General / laparoscopic surgery
 • Plastic Surgery
 • Vascular Surgery
 • Dermatology / Cosmetology
 • Obstetrics & Gynecology (laparoscopic / IVF / Urogyne)
 • Pediatric
 • GIT Endoscopies (Gastroenterology)
 • Urology Surgery
 • Pediatric Surgery
 • Endocrinologist
 • Ophthalmologist ( Anterior Segment +Lasik)

Miesto výkonu práce:

Saudská Arábia

Požadovaná kvalifikácia:

 • špecializácia v uvedenom odbore + 5 ročná prax
 • plynulá znalosť anglického jazyka

Zamestnanecké benefity:

exkluzívne pracovné prostredie
Nadštandardné podmienky
nadštandardný plat
ubytovanie zdarma
Informácie o výberovom konaní:

Ak máte záujem o pracovnú ponuku a spĺňate požiadavky na niektorú z uvedených pracovných pozícií, prosím pošlite nám svoj životopis v anglickom jazyku na: info@medhunt.eu

V súlade so zákonom č. 112/2013 Z.z. vo svojom životopise prosím uveďte svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou MEDHunt v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti MEDHunt dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami spoločnosti MEDHunt za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam. Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú, pričom si vyhradzujem právo tento súhlas odvolať. V prípade odvolania tohto súhlasu spoločnosť MEDHunt osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje.“

Termíny výberových konaní:

15. - 16. april 2018
Poľsko: Varšava

Presné miesto výberových konaní bude oznámené vybraným záujemcom.

Kontaktná osoba:

Ing. Helena Šalingová
Tel: +421 910 900 286
e-mail: info@medhunt.eu

Top